Endüstriyel Çözümler

Endüstriyel uygulamaların projelendirilmesi, tasarlanması, geliştirilmesi ve devreye alınması hizmetlerinde bulunmaktayız. Bu uygulamalar müşterilerimizin gereksinimlerine göre tasarlanıp uygun teknolojiler kullanılarak projelendirilmektedir. Bu kapsamda, endüstriyel tesislerde kullanılacak sistemlerin mekanik, elektronik ve yazılımsal tasarımları gerçekleştirilmektedir. Genel olarak endüstriyel kontrol sistemlerinin programlanması ve müşteriye özel scada sistemlerinin tasarlanmaktadır.